Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
skrytka pocztowa 69
73-110 Stargard
...więcejWnioski o fundusze unijne złożone przez PEC

Wnioski o fundusze unijne złożone przez PEC

1. W dniu 30.11.2005r. PEC Stargard złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pn. „Ciepła woda geotermalna w Stargardzie Szczecińskim” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - projekt rekomendowany i zatwierdzony do dofinansowania przez Komitet Sterujący. Jednym z istotnych kryteriów przyznania dofinansowania była konieczność osiągnięcia efektu ekologicznego. Osiągnięcie efektu ekologicznego uzależnione było od prawidłowo funkcjonującego procesu zakupu ciepła geotermalnego od PUC Geotermia Stargard. Tymczasem spółka Geotermia Stargard produkuje znacznie mniej ciepła od wielkości założonej w projekcie, w związku z tym nie jest możliwe uzyskanie i utrzymanie planowanego efektu ekologicznego.
Rezygnacja z podpisania umowy: 22.01.2008r.

2. W dniu 23.05.2007r. podpisano umowę dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Uzyskana dotacja pozwoliła wybudować sieć ciepłowniczą rozdzielczą na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego co uatrakcyjniło ofertę inwestycyjną Miasta Stargardu Szczecińskiego
Dotacja otrzymana: 325 054,52 zł

3. W dniu 14.01.2005r. PEC Stargard złożył dokumentację aplikacyjną pn. „Modernizacja systemu grzewczego w oparciu o kotłownię opalaną biomasą na os. Kluczewo w Stargardzie Szczecińskim” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt pozytywnie oceniony przez Panel Ekspertów i skierowany do dalszego etapu wyboru wniosku. Wycofanie wniosku spowodowane szczegółową ocena techniczną i ekonomiczną przedsięwzięcia (m. in. znaczny wzrost ceny biomasy).
Wycofanie wniosku: 06.06.2005r.

4. W dniu 23.07.2004r. PEC Stargard złożył dokumentację aplikacyjna pn. „Rozwój PEC Stargard poprzez budowę nowej sieci teleinformatycznej na potrzeby zintegrowanego systemu informatycznego” w ramach Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W dniu 11.01.2005r. zaproponowano nam podpisanie umowy datacji na w/w projekt. Z uwagi na nowy stan prawny, z dniem 01.01.2005 uległa zmianie definicja małych i średnich przedsiębiorstw. nie podpisano umowy.
Odstąpienie od podpisania umowy: 25.01.2005r.

5. W dniu 28.12.2004r. podpisano umowę dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój przedsiębiorstwa PEC poprzez modernizacje zakładowej stacji paliw” w ramach Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Uzyskana dotacja umożliwiła wybudowanie nowoczesnej zakładowej stacji paliw, która spełnia wszelkie normy, standardy unijne w zakresie ochrony środowiska.
Dotacja otrzymana: 24 428,00 zł

6. W dniu 28.12.2004r. podpisano umowę dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój przedsiębiorstwa PEC poprzez modernizację zakładowego laboratorium” w ramach Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Uzyskana dotacja pozwoliła zakupić wysokospecjalistyczne urządzenia laboratoryjne do naszego laboratorium.
Dotacja otrzymana: 16 620,00 zł

7. W dniu 29.11.2002r. podpisano umowę dotacji na projekt pn. „Doskonalenie systemu jakości w PEC Stargard” w ramach Phare 2000 Wstęp do Jakości. Pozyskana dotacji umożliwiła wdrożenie w Spółce systemu jakości wg normy PN EN ISO 9001:2000.
Dotacja otrzymana: 9 323,00 zł