Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
skrytka pocztowa 69
73-110 Stargard
...więcejDodatkowe informacje

 • Klient ma prawo uczestniczyć w badaniach jako obserwator.
 • Wszystkie skargi i reklamacje należy kierować do Prezesa Zarządu PEC spółka z o.o.
 • Każda próbka węgla powinna być dostarczona do naszego laboratorium w ilości
  co najmniej 2kg o uziarnieniu poniżej 10 mm w szczelnym opakowaniu
  zabezpieczającym ją przed utratą wilgoci.
 • Badania paliw stałych wykonywane są w ciagu 14 dni.
 • Na życzenie klienta przeliczamy wyniki badań na innestany paliwa.
 • Wszystkie badania przeprowadzane są z zachowaniem zasad poufności wobec
  innych klientów.