Srebrna Odznaka Honorowa
Gryfa ZachodniopomorskiegoCennik

Lp. Rodzaj usługi laboratoryjnej Cena netto VAT Cena brutto*
1.
analiza
laboratoryjna
opału
metody akredytowane
przygotowanie próbki analitycznej
wg PN-G-04502:2014-11
25,00 5,75 30,75
oznaczenie wilgoci całkowitej
wg PN-80/G-04511**
35,00 8,05 43,05
oznaczenie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej
wg PN-81/G-04513 ***
45,00 10,35 55,35
oznaczenie zawartości popiołu
wg PN-ISO 1171:2002
40,00 9,20 49,20
oznaczenie zawartości siarki
wg PN-G-04584
55,00 12,65 67,65
oznaczenie zawartości części lotnych
wg PN-G-04516:1998
25,00 5,75 30,75
oznaczenie węgla pierwiastkowego
wg PN-G-04571:1998
100,00 23,00 123,00
2. analiza
laboratoryjna
żużla
oznaczenie zawartości części lotnych 30,50 7,02 37,52
3. analiza
laboratoryjna
wody
oznaczenie zawartości żelaza ogólnego 29,77 6,85 36,62
oznaczenie zawartości manganu 33,55 7,72 41,27
oznaczenie zawartości ortofosforanów 35,18 8,09 43,27
oznaczenie zawartości azotanów 29,30 6,74 36,04
oznaczenie zawartości azotynów 26,51 6,10 32,61
oznaczenie zawartości amoniaku 29,48 6,78 36,26
oznaczenie pH 11,81 2,72 14,53
oznaczenie twardości wody 15,53 3,57 19,10
oznaczenie chlorków 12,27 2,82 15,09
oznaczenie zasadowości ogólnej 11,94 2,75 14,69
oznaczenie zawartości tlenu rozpuszczalnego z pobraniem próbki 27,98 6,44 34,42
koszt dojazdu - 2,30 zł/km
oznaczenie zawartości siarczanów z pobraniem próbki 19,50 4,49 23,99
koszt dojazdu - 2,30 zł/km
* cena brutto zawiera podatek VAT w wysokości 23%.
** norma PN-80/G-04511 "Oznaczanie zawartości wilgoci" została wycofana bez zastąpienia przez PKN.
*** norma PN-81/G-04513 została wycofana bez zastąpienia przez PKN.

Uwaga! W celu wyznaczenia wartości opałowej niezbędne jest przygotowanie próbki analitycznej, oznaczenie zawartości popiołu i oznaczenie wilgoci całkowitej.