Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
skrytka pocztowa 69
73-110 Stargard
...więcejLaboratorium

Laboratorium PEC jest integralną częścią Działu Ochrony Środowiska PEC Spółka z o.o.

Laboratorium wykonuje badania fizyczne i chemiczne paliw stałych:

- badanie zawartości węgla, siarki, wilgoci oraz oznaczenie popiołu i części palnych w węglu kamiennym,

- oznaczanie ciepła spalania oraz wartości opałowej w węglu kamiennym.

Dodatkowo, nasze laboratorium wykonuje analizę odpadów paleniskowych na zawartość części palnych, a także analizy chemiczne wody kotłowej. Analiza wody obejmuje m.in. oznaczenia zawartości: żelaza ogólnego, twardości ogólnej, tlenu rozpuszczonego, pH i innych parametrów niezbędnych do monitorowania parametrów jakościowych wody kotłowej.

Potwierdzeniem kompetencji laboratorium do wykonywania badań paliw stałych (węgla kamiennego) zgodnie z wymogami jakościowymi PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 jest uzyskany w marcu  2011 roku Certyfikat Akredytacji Laboratorium AB 1252 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat i zakres akredytacji dostępny jest w zakładce akredytacja.