Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
skrytka pocztowa 69
73-110 Stargard
...więcejModernizacja układu pompowego Ciepłowni PEC Stargard

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim uprzejmie informuje, iż w związku z podjęciem decyzji o złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki na realizację zadania "Modernizacja układu pompowego Ciepłowni PEC Stargard Szczeciński", otrzymał

zgodę Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Szczecinie w sprawie udzielenia dofinansowania.

 

Wartość projektu wynosi 2 881 tys. zł, w tym środki własne 581 tys. zł, oraz pożyczka w wys. 2 300 tys. zł.

Modernizacja układu technologicznego ciepłowni zakłada: zabudowę nowych agregatów pompowych, wykonanie niezbednych zmian w instalacji technologicznej ciepłowni - wymiana rurociągów i armatury, wykonanie nowej instalacji zasilania i rozdziału energii elektrycznej, automatyki i sterowania ciepłowni. Modernizacja układu zakłada zastosowanie pomp przewałowych z regulacją obrotów dla zespołu kotłów. Zastosowanie pomp przewałowych  wyeliminuje obecne straty dławienia, a pozostałe zespoły pomp wraz z napędami i urządzeniami zasilania bedą charakteryzować się większą sprawnością i mniejszą mocą.

Realizacja projektu planowana jest na wiosnę 2014.

Uchwała