Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
skrytka pocztowa 69
73-110 Stargard
...więcejNagrody i wyróżnienia

Certyfikat ISO 9001:2008

W 2000 roku nasze działania na rzecz wprowadzenia wysokich standardów pracy zostały uhonorowane. Funkcjonujący w naszym przedsiębiorstwie System Zarządzania Jakością obejmujący produkcję, przesyłanie i dystrybucję ciepła został zatwierdzony przez Lloyd`s Register Quality Assurance jako zgodny z międzynarodową normą jakości ISO 9002:1994.
W tym samym roku zostaliśmy objęci Programem Promocji Jakości Ministerstwa Gospodarki.

Długo na to pracowaliśmy, a starania o uzyskanie certyfikatu rozpoczęliśmy mając już w świadomości wysoki poziom funkcjonowania naszej firmy, organizacji produkcji i jakości świadczonych usług.

W 2003 roku otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający zgodność funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2000. Certyfikat przyznano na 3 lata. W tym okresie audytor LRQA, w ustalonych terminach badał zgodność z normą działań spółki w obszarach objętych systemem.Następne odnowienia certyfikatu nastąpiły w latach 2006, 2009 i 2012. Przy czym dwie ostatnie recertyfikacje odbyły się w oparciu o normę ISO 9001:2008.

 

 

 

Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1252

W dniu 28 marca 2011 r. Certyfikatem akredytacji nr AB 1252 Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło, że laboratorium badawcze Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Certyfikat akredytacji jest ważny do dnia 27 marca 2015 r.

Certyfikatem jest objęte badanie paliwa stałego - węgla kamiennego, w zakresach:

- zawartości wilgotności całkowitej, przemijającej, w próbce analitycznej, węglu powietrzno-suchym,

- zawartości popiołu oraz zawartości siarki całkowitej,

- ciepła spalania, wartości opałowej, zawartości części lotnych oraz zawartości węgla.

Badanie odbywa się w oparciu o wskazane w zakresie akredytacji cechy i metody badawcze oraz normy i procedury badawcze.

 

 

Nagroda Jakości

Na uroczystej Gali III Dni Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 16 września 2005 roku wręczono nagrody i wyróżnienia w inauguracyjnej edycji Zachodniopomorskiej Nagrody Jakości.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim jest laureatem I edycji Zachodniopomorskiej Nagrody Jakości.

Prezes spółki PEC Stargard - Ryszard Wasiłek odebrał statuetkę laureata Zachodniopomorskiej Nagrody Jakości, której wręczenia wspólnie dokonali prof. Zygmunt Meyer - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego sprawujący Honorowy Patronat nad Konkursem, dr Wiesław Wandowski - Przewodniczący Kapituły oraz dr Mirosław Recha - Sekretarz Polskiej Nagrody Jakości.


Nagrodzone firmy i organizacje wyróżniono za świetne wyniki w zarządzaniu, sprzedaży oraz kreowaniu własnej marki na przestrzeni kilku Lat.

Eksperci docenili zdolność spółki Stargard do utrzymywania wysokich standardów jakościowych w odniesieniu do rosnącej konkurencji, nieprzewidywalnego rynku i nowości technologicznych.

 

Inwestor roku

W dniu 16 września 2005 roku podczas uroczystej Gali III Dni Województwa Zachodniopomorskiego w Policach, ogłoszone zostały wyniki sześciu kategorii Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim otrzymało nominację w kategorii Inwestor Roku.

PEC Stargard jest wzorcowym przedsiębiorstwem w tej kategorii, corocznie przeznacza wiele milionów na inwestycje lokalizowane w Stargardzie Szczecińskim oraz na ochronę środowiska. Spółka PEC ciągle doskonali metody świadczonych usług poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii i utrzymywanie systemu zarządzania jakością w działalności spółki. inwestor roku Zachodniopomorskiej Nagrody Jakości.