Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
skrytka pocztowa 69
73-110 Stargard
...więcejHistoria

Historia naszego przedsiębiorstwa to jednocześnie historia rozwoju ciepłownictwa w Stargardzie.
W 2002 roku firma obchodziła jubileusz 45-lecia powstania w Stargardzie Szczecińskim.
Powstanie i rozwój usług ciepłowniczych w tak zorganizowanej formie, jaką jest nasze przedsiębiorstwo wiąże się ściśle z odbudową ze zniszczeń wojennych i rozwojem naszego miasta.

W 2003 roku otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający zgodność z normą ISO 9001:2000, funkcjonującego w spółce systemu zarządzania jakością.
Certyfikaty jakości przyznała nam firma Lloyd's Register Quality Assurance - Polska. W kolejnych latach tej firmie spółka PEC poddawała ocenie swój system zarządzania jakością  i po audytach odnowienioych w latach 2006 i 2009 uzyskiwała odpowiednie certyfikaty.

W 2005 roku PEC Sp. z o.o. została laureatem I edycji Zachodniopomorskiej Nagrody Jakości. Kapituła konkursu ZNJ doceniła zdolność spółki PEC Stargard do utrzymywania wysokich standardów jakościowych w odniesieniu do rosnącej konkurencji, nieprzewidywalnego rynku i nowości technologicznych.

 

Kalendarium rozwoju ciepłownictwa w Stargardzie

 

1957
Powstanie pierwszego osiedla mieszkaniowego im "1000-lecia" a wraz z nim pierwszej kotłowni miejskiej
z kotłami 5x Eca IV oraz infrastruktury ciepłowniczej

1962
Odbudowa osiedla "Stare Miasto" i budowa kotłowni przy ul. Łokietka 1 z kotłami 6x ESKA i przy ul. Pocztowej 3 z kotłami 4x WCO-80.

1967
Przekazanie do eksploatacji kotłowni wysokotemperaturowej przy ul. Prządki 1 z kotłami 4x WLM 2,5.

1975
Przekazanie całej infrastruktury ciepłowniczej wraz z kotłowniami Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Szczecinie.Uruchomienie centralnej ciepłowni, w pełni zmechanizowanej z kotłami 1x WR-5 i 4x WR-10 przy ul. Cieplnej 4 dostarczającej ciepło mieszkańcom największego w mieście osiedla "Zachód".

1989
Zakończenie rozbudowy ciepłowni o dwa kotły WR-25 i jeden kocioł WR-10.Rozbudowa sieci cieplnej
w kierunku osiedli "Stare Miasto" i "Pyrzyckie".

1992
Utworzenie zarządzeniem wojewody szczecińskiego w ramach podziału WPEC w Szczecinie samodzielnego - stanowiącego własność miasta - Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Stargardzie Szczecińskim.Rozpoczęcie działalności z dniem 1 sierpnia 1992 roku.

1997
Z dniem 1 lipca na mocy uchwały Zarządu Miasta następuje przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością gminy-miasta Stargardu Szczecińskiego. Do dziś miasto posiada 100 % udziałów w spółce.

2000
Z dniem 5.10 spółka PEC uzyskała certyfikat jakości na zgodność z ISO 9002: 1994 firmy LRQA.

2003
Przebudowano istniejący w spółce PEC system zapewnienia jakości na system zarządzania jakością. Uzyskanie w dniu 30 września certyfikatu firmy Lloyd's Register Quality Assurance potwierdzającego zgodność istniejącego w spółce PEC systemu zarządzania jakością z normą PN- EN ISO9001:2001.

2005
W Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego spółka PEC Stargard otrzymała nominacje w kategorii Inwestor Roku. Spółka PEC Stargard została laureatem I edycji Zachodniopomorskiej Nagrody Jakości.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 29 kwietnia 2005 roku uzyskało od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na obrót ciepłem.

2006
Odnowiono certyfikat sytemu zarządzania jakością na zgodność z normą PN-ISO 9001:2001.

2009

Uzyskanie certyfikatu firmy Lloyd's Register Quality Assurance potwierdzającego zgodność z nową normą PN-EN ISO 9001:2009 funkcjonującego w spółce PEC systemu zarządzania jakością.

2011

Uzyskanie certyfikatu akredytacji  Polskiego Centrum Akredydacji dla zakładowego laboratorium badawczego, potwierdzajacego spełnienie wymagń normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

2012

Na przestrzeni lat 2000-2012 przeprowadzane audity kontrolne i audity odnowieniowe potwierdzały, że System Zarządzania Jakością, w oparciu o normy z serii ISO 9000 jest w spółce PEC Stargard utrzymywany. We wrześniu 2012 r. otrzymaliśmy już piąty certyfikat firmy Lloyd's Register Quality Assurance, potwierdzający, że system funkcjonujący w spółce jest zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.

2012

10 października odbyła się, z udziałem zaproszonych gości i pracowników spółki, uroczystość poświęcona obchodom 55-lecia ciepłownictwa w Stargardzie oraz 20-lecia PEC Stargard.