Srebrna Odznaka Honorowa
Gryfa ZachodniopomorskiegoBadanie szczelności miejskiej sieci ciepłowniczej

Od dnia 19.02.2018 r. przystępujemy do wykonania badania szczelności miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez wprowadzenie w obieg ciepłowniczy preparatu barwiącego (kolor zielony).

Szczegóły badania

Karta charakterystyki

"Zielony" Certyfikat dla PEC

Na podstawie przekazanych wskaźników zanieczyszczeń do powietrza Instytut Certyfikacji Emisji Budynków z siedzibą w Krakowie wyznaczył krotność redukcji podstawowych substancji w odniesieniu do referencyjnej kotłowni węglowej. Otrzymane dane posłużyły do opracowania i wydania certyfikatów PreQurs w zakresie niskiej oraz ogólnej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Zgodnie z ww. certyfikatem stwierdza się, ze oferowane przez Nasze przedsiębiorstwo ciepło systemowe stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie do ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

W dniu 11.12.2017 r. na spotkaniu w siedzibie firmy oficjalnie został przekazany Certyfikat Emisji Budynków. Wręczenia certyfikatu dokonał na ręce Prezesa firmy Andrzeja Haftmana Pan Adolf Mirowski - Prezes Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków.

25 Lecie PEC

W dniu 3 października obchodziliśmy Jubileusz 25 – lecie swojej działalności w Stargardzie oraz 60 lat ciepłownictwa. Uroczystość odbyła się w Stargardzkim Centrum Kultury. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście, Marszałek Województwa oraz Wicewojewoda Zachodniopomorski, przedstawiciele władz powiatu i miasta, obecni oraz byli pracownicy PEC, odbiorcy ciepła, szefowie służb mundurowych oraz duchowni.

Podczas Jubileuszu odbyło się wręczenie odznak „Za zasługi dla energetyki” nadanych przez Ministra Energii a wręczonych przez Wicewojewodę Zachodniopomorskiego pana Marka Subocza wraz z Prezesem Spółki panem Andrzejem Haftmanem, otrzymali je następujący pracownicy: Mirosław Kotwas, Janusz Marciniak, Adam Głębocki, Jerzy Poznański, Zenon Duszkiewicz, Czesław Kuncewicz, Stanisław Rumian, Kazimierz Mazurkiewicz. Wręczono również Honorowe Odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego panu Tadeuszowi Franasowi. Wyróżnienie w postaci Srebrnej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego otrzymało również Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Odznaczenia wręczył Marszałek Województwa pan Olgierd Geblewicz. Zarząd Przedsiębiorstwa wyróżnił pracowników za wieloletnią pracę i służbę. Wśród nich znaleźli się: Grażyna Bohdanowicz, Stanisława Piechota, Piotr Mozer, Krzysztof Zaremba, Andrzej Szkolnicki, Jerzy Sobieski, Wojciech Bartoszek. Wyróżnienia wręczył Prezes Zarządu pan Andrzej Haftman.

Imprezę uświetniły występy artystyczne, na scenie zaprezentował się zespół taneczny „Gest”, wokaliści: Kornelia Kosmacz, Martyna Pawłowska, Łukasz Brodowski z Młodzieżowego Domu Kultury oraz pianista Artur Haftman.

Nowa taryfa dla ciepła - 2017/2018

Zarząd PEC Sp. z o.o. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie na okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzająca taryfę dla ciepła została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 1 września 2017 r., poz. 3617.

Pełna treść taryfy dla ciepła - 2017/2018 znajduje się także w zakładce "Odbiorca".

Wyniki konkursu fotograficznego

Komisja Konkursowa Konkursu Fotograficznego pt.  „Ciepłe spojrzenie na Stargard”,
w skład której  wchodzi  Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 25-cio lecia
PEC Sp. z o.o. w Stargardzie, przy pomocy osób z zewnątrz w osobie pana Tadeusza Surmy i pana Marka Fiszera, dokonała oceny zdjęć zgłoszonych i spośród 16 prac wybrała wg niej 4 najlepsze:

Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty!

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie rozstrzygnęło konkurs plastyczny dla dzieci z klas I-III pod tytułem „PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o. WIDZIANE OCZAMI DZIECI”

Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział w Konkursie i przepiękne prace plastyczne. W Konkursie wzięły udział dzieci ze stargardzkich szkół podstawowych. Do naszej siedziby spłynęło ponad 240 prac, które w Waszym imieniu zgłosiły Placówki Edukacyjne.

 

Czytaj więcej...