Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
skrytka pocztowa 69
73-110 Stargard Szczeciński
...więcej

Wymiana sieci ciepłowniczej w ciągu ulicy Spokojnej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  realizuje inwestycję polegająca na wymianie istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej o średnicy 2 x DN 450 mm, na preizolowaną o średnicy 2 x DN 250 mm w pogrubionej izolacji na odcinku 390 metrów. Inwestycja ta przyniesie wymierne oszczędności poprzez ograniczenie strat na przesyle. Całkowity koszt zadania wynosi 800 tys. zł. Przekazanie placu budowy nastąpiło 13.10.2014r., zakończenie planowane jest na 31.12.2014r.

Czytaj więcej...

Nowoczesne technologie, ochrona środowiska

Sukcesem zakończyły się działania Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim związane z realizacją projektu „Modernizacja  układu pompowego Ciepłowni PEC Stargard Szczeciński". Zadanie to zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wartość projektu wynosi 2 879 tys. zł, w tym środki własne 393 tys. zł, oraz pożyczka w wys. 2 487 tys. zł.

Nowa taryfa dla ciepła - 2014/2015

W Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 sierpnia 2014r., poz. 3217, opublikowano nową taryfę dla ciepła PEC Stargard.

Zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfa obowiązywać będzie w okresie 01 września 2014 r. - 31 sierpnia 2015 r.

Treść taryfy na naszej stronie w zakładce pn. "Odbiorca".

Akademia wzrostu kompetencji i kwalifikacji już w PEC

Spółka PEC Stargard zawarła umowę z Collegium Medycznym Medica S.C. Anna Wasiłek Grzegorz Wasiłek w Stargardzie na usługi szkoleniowe z zakresu ciepłownictwa, nazwa projektu: „Akademia wzrostu kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników PEC Stargard”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt przewiduje realizację szkoleń ogólnych dla pracowników średniego przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Stargard Szczeciński Sp. z o.o.

Czytaj więcej...

Mistrzostwa wydziałowe w kręglach

W dniu 23 maja 2014 r. odbyły się mistrzostwa wydziałowe PEC-u w kręglach. Poniżej wyniki rozgrywek zespołów

Czytaj więcej...