Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
skrytka pocztowa 69
73-110 Stargard Szczeciński
...więcej

Taryfa dla ciepła 2015/2016

Zarząd spółki informuje o zatwierdzeniu przez Prezesa URE ustalonej przez spółkę PEC Stargard taryfy dla ciepła, na okres do dnia 31 sierpnia 2016 r. Z dniem obowiązywania nowej taryfy, tj. 01.09.2015 r. spółka obniża ceny średnio o 0,19%.

Taryfa dla ciepła PEC Stargard została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 30.07.2015 r. pod poz. 2993 ponadto, z jej treścią można zapoznać się na niniejszej stronie, w zakładce "Odbiorca".

Wybory Społecznego Inspektora Pracy w PEC

W dniu 23.04.br. w wyborach Społecznego Inspektora Pracy, na kolejną czteroletnią kadencję  pracownicy spółki PEC wybrali ponownie kolegę Witolda Ankutowicza.

Gryf Zachodniopomorski dla prezesa zarządu spółki PEC

W ramach jubileuszu 15-lecia Stargardzkiej Izby Gospogarczej na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2015 r. pan Ryszard Wasiłek prezes zarządu spółki PEC Stargard i wiceprezes SIG otrzymał Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Złotą odnakę otrzymali prezes SIG pan Lech Bieg a srebrną pan Wacław Dawidowicz. Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego nadaje Zarząd Województwa Zahodniopomorskiego za całokształt pracy zawodowej, społecznej i publicznej przyczynającej się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju regionu.

Wpływ wytwarzania ciepła na środowisko w 2014 r.

Informacje dotyczące struktury paliw pierwotnych zużytych do wytworzenia ciepła i wpływ wytwarzania tego ciepła na środowisko w 2014 r. znajdują się w zakładce "O nas" pod pozycją "Dane".

Nowoczesne technologie, ochrona środowiska

Sukcesem zakończyły się działania Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim związane z realizacją projektu „Modernizacja  układu pompowego Ciepłowni PEC Stargard Szczeciński". Zadanie to zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wartość projektu wynosi 2 879 tys. zł, w tym środki własne 393 tys. zł, oraz pożyczka w wys. 2 487 tys. zł.

Nowa taryfa dla ciepła - 2014/2015

W Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 sierpnia 2014r., poz. 3217, opublikowano nową taryfę dla ciepła PEC Stargard.

Zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfa obowiązywać będzie w okresie 01 września 2014 r. - 31 sierpnia 2015 r.

Treść taryfy na naszej stronie w zakładce pn. "Odbiorca".